آقا آرتینآقا آرتین، تا این لحظه 5 سال و 4 ماه و 2 روز سن دارد

لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

پسرک دلربای من

  اگر تو نبودی عشق نبود  همین طور  اصراری برای زندگی... اگر تو نبودی  من کاملاً بیکار بودم  هیچ کاری در این دنیا ندارم  جز دوست داشتن تو ... اگر تو نبودی... ! ...
6 شهريور 1395
1