آقا آرتینآقا آرتین، تا این لحظه 5 سال و 4 ماه و 2 روز سن دارد

لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

بی وقفه عاشقت منم

پسرکم می دانم... روزی می رسد که خسته و تن کـوفته از کارهای روزمره به خـانه ات بازمی گردی و... ببخشید. اصلاح می کنم! "خانه تان" به خانه تان بازمی گردی و عطر خوش غذای موردعلاقه ات بینی ات را قلقلک می دهد.  و همدم ات را می بینی. که لباس موردعلاقه ی تو را پوشیده.  و به تو خوش آمد می گوید... می پـرسی:تو که این غذا رو بلد نبودی...؟ می خندد. تو که باشی پختن غذا که سهل است...هرکاری برایت می کند!  و تو یک روز می فهمی که تمام دنیای یک دختر...یک زن...خلاصه می شود در خنده های مردش. خنده های مردش را فقط برای خودش می خواهد. برای کسی دیگری نخند لطفـا!  بهش نمی گویند غرور. نمی گویند خسیس بازی.  می گویند عشـق...!...
17 دی 1395

زندگیمی پسرم

بچه عجیب ترین موجود دنیاست ، می آید ، مادرت میکند ، عاشقت میکند ، رنجی ابدی را در وجودت میکارد . تا آخرین لحظه عمر عاشق نگهت میدارد و تمام ...! بگمانم مادر بودن یک نوع دیوانگی ست ؛ وقتی مادر میشوی ، رنجی ابدی بسراغت می آید؛ رنجی نشات گرفته از عشق ... مادر که می شوی ، میخواهی جهان را برای فرزندت آرام کنی . میخواهی بهترین ها را از آن او کنی . وقتی می خزد ، چهاردست و پا میرود، راه میرود و می دود ، تو فقط تماشایش میکنی و قلبت برایش تند می تپد ... از دردش نفست میگیرد . روحت از بیماری اش زخم می شود . مادر که می شوی دیگر هیچ چیز جهان مثل قبل نخواهد بود . مادر که می شوی ، کس دیگری می شوی ؛ کسی که وجودش پر از عشق و جنون و دیوان...
17 دی 1395

نفسم

آغشته به تو ميشود ؛ روحم ، نفسم ، بند بند وجودم ... وقتي ؛ در حصار دستانت ، بوسه باراني ميشوم .  نياز دلـــــــم ! اين روزها قلبم ميتپد ، براي يك بوسه جانانه ي تو ... براي حلقه دستانت ، دور گردنم ... براي همه ي تو ،كه عجيــــــب وابسته اش شدم .  ميداني مهربان ؟! تو يك دانه اي . يك دانه براي من ... تنها براي من ! ميپرستمت ، دردانه ...
16 دی 1395

بی وقفه عاشقتم

#کودکانه ات را دوست دارم و همچنین کلمات نیمه کاره ات که حکایت از تلاشت برای تبادل احساسات ابریشمیت را دارند . گریه ها و خنده هایت را میپرستم که از کوچکترین ها شاد و از کوچکترین ها غمگین میشوی. کاش همه احساساتم مثل تو پاک و بی غبار می ماند.وقتی با قدم های کوچک و تند مرا دنبال میکنی و با دستان ظریفت همه هستی ام را در اغوش میکشی احساس بودن میکنم احساس مادر بودن!! وقتی محبت پاک و زلالت را نصیب اطرافیانت حتی اسباب بازی هایت میکنی خیالم آسوده میشود که مهربانی را برایت تعریف کرده ام همیشه همینطور بمان. #مهربان ، #پاک ، #زلال     ...
16 دی 1395

پسرک دلربای من

  اگر تو نبودی عشق نبود  همین طور  اصراری برای زندگی... اگر تو نبودی  من کاملاً بیکار بودم  هیچ کاری در این دنیا ندارم  جز دوست داشتن تو ... اگر تو نبودی... ! ...
6 شهريور 1395

آرتینم

داشــتــنِ تــــو مــی‌ارزد بــه هـمــه ى نــداشــتن هـــای دنـــیا ... بناب..، . از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید غصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود آسمان در مقدمت باران گل باریده بود 93/6/24 تولدت مبارک جانِ جانانم         ...
24 مرداد 1393