لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

1

توتمام وجودمنی

میـــــــــــدونی پسرکم صدای تـــــو دیدن تــــــو حتی فکر کردن به تــــو برای من آرامش بخشه آرامـــــش یعنی تــــــــــو عشـــــق یعنی تــــــــــو زنــــدگی یعنی تــــــــــو و من خوشبخــــــت ترینم چون تـــــــــو رو دارم... ...
10 فروردين 1393
1