لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

پابه پای کودکانه های دلبندم

توتمام وجودمنی

میـــــــــــدونی پسرکم صدای تـــــو دیدن تــــــو حتی فکر کردن به تــــو برای من آرامش بخشه آرامـــــش یعنی تــــــــــو عشـــــق یعنی تــــــــــو زنــــدگی یعنی تــــــــــو و من خوشبخــــــت ترینم چون تـــــــــو رو دارم... ...
10 فروردين 1393
1