آقا آرتینآقا آرتین، تا این لحظه 5 سال و 4 ماه و 2 روز سن دارد

لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

مراسم شیرخوارگان حسینی

 ....وهرم عطش خیمه لب های کوچکی را شعله میزند آغوش مادری سرشار از مهر،خالی ازطفل،لبریز انتظار وساعتی بعد گهواره ی خاک قنداقه ای سرخ رابه گرمی می فشارد. ومن " نذر سلامت" کودکم را به دستهای کوچک او می سپارم. تاهیچ گاه خالی نبینم آغوش سبز مادری ام را..  ...
27 آبان 1392

نی نی نرم دوماهه

 از خـــــــــــدا دیگر هیچ نمیخواهم ، دیگر هیچ آرزویـــــــــــی ندارم ، رویایـــــــــــم را میخواستم که به آن رسیدم ، دنیـــــــــــا را میخواستم که آن را به دست آوردم ، رویایـــــــــــی که همان دنیـــــــــــای من است، و تویـــــــــــی که همان دنیـــــای مـــــنی... ...
22 آبان 1392
1