لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

پابه پای کودکانه های دلبندم

فرشته کوچولوی مامان

تــــنــــهـــا كـسـي كـه مـي خــواهـم دل بــه دلـَـش بـدهـم تــــــــــويـــي ،تــو تــغـيــيـر نـور را در آسمـان تـمـاشــــا كـن،مــن چــشــم هاي تـو را ... ...
17 خرداد 1393
1