آقا آرتینآقا آرتین، تا این لحظه 5 سال و 4 ماه و 2 روز سن دارد

لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

فرشته کوچولوی مامان

تــــنــــهـــا كـسـي كـه مـي خــواهـم دل بــه دلـَـش بـدهـم تــــــــــويـــي ،تــو تــغـيــيـر نـور را در آسمـان تـمـاشــــا كـن،مــن چــشــم هاي تـو را ... ...
17 خرداد 1393
1