آقا آرتینآقا آرتین، تا این لحظه 5 سال و 4 ماه و 2 روز سن دارد

لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

فرزندم

دردانه ی مادر ساده نگذر نوشته هایی که تو را اشک یا عشق می بخشند قلب نویسنده اش را هزاران بار سلاخی کرده اند!!! ...
24 دی 1392

من به تومحتاجم

آرتینم ﺩﺭ ﻧگاهت ﭼﯿزیست که نمیدانم چیست ... ؟؟؟ ﻣﺜـﻞ ﺁﺭﺍﻣـﺶ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﯾـﮏ ﻏـﻢ !... ﻣﺜـﻞﭘﯿـﺪﺍ ﺷـﺪﻥ ﯾـﮏ ﻟﺒـﺨﻨــﺪ !... ﻣﺜـﻞ ﺑـﻮﯼ ﻧـﻢ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺑـﺎﺭﺍﻥ !... ﺩﺭ ﻧگاهت چیزیست... که نمیدانم چیست ... ؟؟؟ ﻣن به آن محتاج ...
22 دی 1392

پسرکم

نمیدانم، تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک دوسـت داشتنت لحظه  لحـظه زندگیـم را میسازد، وعشقـت ذره ذره  وجودم‌ را..   ...
6 دی 1392
1